ထုတ်ကုန်

 • Enoxaparin Sodium Injection

  Enoxaparin ဆိုဒီယမ်ဆေးထိုး

  ထုတ်ကုန်အမည်: Enoxaparin ဆိုဒီယမ် Injection

  သတ်မှတ်ချက်: 10000IU / 1.0ml

  အားသာချက်များ - ၀.၂ မီလီမီတာ / ဆေးထိုး၊ ၀.၄ မီလီမီတာ၊

  အိတ်ခ်ျယူ - တစ်ခုတည်းဆေးထိုးဆေးထိုး / သေတ္တာ

  ကြိုတင်ဖြည့်သွင်းထားသောဆေးထိုးအပ်တစ်ခုစီတွင်ပါဝင်သည်။ Porocine Intestinal Mucosa မှရရှိသော Enoxaparin Sodium (USP) ပါ ၀ င်သည်။

  20mg 20mg နှင့်ညီမျှ 2000 Anti-Xa IU ကို

  ၄၀၀၀ မီလီဂရမ်နှင့်ညီမျှသော 4000 Anti-Xa IU နှင့်ညီမျှသည်

  ၆၀ မီလီဂရမ်နှင့်ညီမျှသော ၆၀၀၀ ဆန့်ကျင် XA IU နှင့်ညီမျှသည်

  ၈၀၀ မီလီဂရမ်နှင့်ညီမျှသော 8000 Anti-Xa IU ညီမျှခြင်း

  10000 ဆန့်ကျင် Xa IU နှင့်ညီမျှ 100mg